Vennootschapsbelasting

Hoe wordt uw vennootschap belast?

De regels van vennootschapsbelasting zijn iets anders dan die op de persoonlijke belasting die u elk jaar betaalt. Mocht u dus van plan zijn om te investeren in vastgoed via een vennootschap, dan is deze informatie belangrijk voor u. 

Vennootschapsbelasting in het kort

De vennootschapsbelasting is niet progressief opgebouwd (in tegenstelling tot de persoonlijke belasting). Wat wil dat zeggen? Bij een hoger inkomen moet u nietméér belastingen betalen. Er wordt immers een vlak tarief van 33,99% gehanteerd.

Bovendien betaalt een vennootschap ook geen gemeentebelasting op haar inkomsten.

Omdat een vennootschap slechts 33,99% belastingen moet betalen, houdt ze van iedere 100 euro die ze verdient 66,01 euro over.

↔ Ter vergelijking: als particulier kan u slechts 44,5 euro opzij zetten. Op die manier kan een vennootschap sneller een groot bedrag bij elkaar sparen om in vastgoed te investeren. 

Verlaagd tarief in vennootschapsbelasting

Onder bepaalde voorwaarden kent het vlak tarief van 33,99% een uitzondering:

 • Uw vennootschap mag geen financiële vennootschap zijn. Dat betekent dat ze niet over aandelen mag beschikken waarvan de beleggingswaarde hoger is dan 50%.
 • Niet meer dan de helft van de vennootschap mag in het bezit zijn natuurlijke personen.
 • Het uitgekeerde dividend mag niet hoger liggen dan 13% van haar gestorte kapitaal in het begin van het boekjaar.
 • Aan ten minste één bedrijfsleider een minimaal loon van 36.000 euro worden uitgekeerd.

Als uw vennootschap in aanmerking komt voor een  verlaagd tarief, kan ze van iedere 100 euro zelfs nog meer dan 66,01 euro sparen. Het belastbaar resultaat mag wel niet hoger liggen dan 322.500 euro.

Wat met de roerende inkomsten in de vennootschapsbelasting?

In de vennootschapsbelasting is er geen onderscheid tussen onroerend (vb. een gebouw), roerend (vb. aandelen of obligaties), beroepsmatige of andere inkomsten. Er wordt alleen gesproken over belastbare inkomens en alles wordt tegen het vlak tarief van 33,99% belast.

Een particulier wordt op roerende inkomsten belast tegen een tarief van 25%. In principe wordt een vennootschap dus zwaarder belast op roerende inkomsten. Toch moeten we drie zaken in het achterhoofd houden: 

 1. Als uw vennootschap van een verlaagd tarief kan genieten, betaalt u zelfs iets minder dan 25%
 2. Dividenden kunnen onder bepaalde voorwaarden tot 95% vrijgesteld worden.
 3. De belastingen van een vennootschap worden nog verder verlaagd door de notionele interestaftrek. Dat is een interestaftrek die werd ingevoerd voor alle ondernemingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting om het verschil tussen financiering met eigen vermogen en vreemd vermogen te verkleinen.

Er zijn dus vele voordelen aan investeren via een vennootschap. Wij hebben echter ook even aandacht besteed aan de nadelen van vastgoedinvestering via een vennootschap

Samengevat

 •         Een vennootschap wordt belast tegen een vast tarief van 33,99%
 •         Een vennootschap betaalt geen gemeentebelasting op haar inkomsten.  
 •         Onder bepaalde voorwaarden kan u genieten van een verlaagd tarief.
 •         Als vennootschap kan u genieten van de notionele interestaftrek.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed