Patrimoniumvennootschap

De patrimoniumvennootschap als unieke vennootschapsvorm

Een mogelijkheid om met een vennootschap in vastgoed te investeren, is het patrimoniumvennootschap. Die is bedoeld voor het beheer van roerend en onroerend vermogen. Ook beleggers die nog geen vennootschap hebben, kunnen zo’n patrimoniumvennootschap oprichten.

Belangrijk om te weten is dat een patrimoniumvennootschap geen aparte soort vennootschap is, maar elke bestaande vennootschapsvorm kan aannemen. Beleggers kiezen meestal voor een nv of bvba.

 

Voordelen van een patrimoniumvennootschap

De voordelen van een patrimoniumvennootschap zijn grotendeels dezelfde als die van een ‘normale’ vennootschap:

1. U betaalt minder belastingen

De patrimoniumvennootschap kan de aankoopwaarde van het vastgoed afschrijven en de interesten op een eventuele lening fiscaal aftrekken. Als u als privépersoon een lening bent aangegaan, kunt u slechts rekenen op een forfaitaire aftrek.  Ook alle kosten en taksen die voortvloeien uit het vastgoed - onderhoud, brandverzekering, onroerende voorheffing, registratierechten, … -  zijn in de patrimoniumvennootschap aftrekbaar. Een particulier kan dat niet.

2. U vermijdt schenkings- en successierechten

Met een patrimoniumvennootschap vermijdt u schenkings- en successierechten. Via een schenking kunt u de aandelen namelijk doorgeven aan uw kinderen of andere erfgenamen. Een schenking kan met of zonder notariële akte. Een populaire techniek is de handgift. Daarbij zijn er geen schenkingsrechten. Belangrijk is wel om de schenking vroeg genoeg te doen: wanneer de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zijn wel nog steeds successierechten verschuldigd.

3. U behoudt de volledige controle

Ook familiale redenen kunnen aan de basis liggen van een patrimoniumvennootschap. De structuur ervan garandeert namelijk een optimaal controlemechanisme voor het beheer en behoud van een familievermogen.

 

De nadelen van patrimoniumvennootschap

1. De erfenis is voor iedereen gelijk

Bij de erfenis van een patrimoniumvennootschap kan onenigheid ontstaan tussen de erfgenamen. Iedere erfgenaam krijgt namelijk evenveel aandelen. Dat klinkt logisch, maar voor belangrijke beslissingen is een meerderheid nodig. Twee of meer erfgenamen moeten het dan met elkaar eens zijn, en dat ligt bij een erfenis niet altijd voor de hand. 

2. De belasting op meerwaarde

Een patrimoniumvennootschap betaalt bij de verkoop van vastgoed een meerwaardebelasting op het volledige verkoopbedrag, en dus niet enkel op de meerwaarde. De taks geldt ook altijd, terwijl particulieren enkel belast zijn op de meerwaarde en vijf jaar na de aankoop van het vastgoed vrijgesteld zijn.

3. Boekhoudkundige verplichtingen

Een patrimoniumvennootschap is verplicht om een boekhouding te voeren. Aangezien u daarvoor waarschijnlijk een boekhouder onder de arm neemt, kost dat geld. De kosten voor het beheer van een patrimoniumvennootschap kunnen oplopen tot 3.000 euro per jaar. Over de looptijd van een lening loopt dat bedrag dus aardig op. Om die reden is een patrimoniumvennootschap pas interessant voor patrimonia die minstens 650 a 750.000 euro waard zijn.

 

Dus:

Met een vennootschap in vastgoed investeren, biedt verschillende voordelen, op voorwaarde dat u op voorhand goed nagedacht heeft en een financieel en fiscaal langetermijnplan voor ogen heeft. Overleg dus zeker met uw boekhouder, accountant of fiscalist.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed