Aftrekbaarheid kosten

De kosten van vastgoed in een vennootschap. Wat is aftrekbaar?

De regel is dat alle kosten van gebouwen en gronden in een vennootschap aftrekbaar zijn. Maar het zou geen regel zijn als er geen uitzonderingen waren. De kosten moeten immers steeds duidelijk gemaakt zijn om het maatschappelijke doel van de vennootschap te verwezenlijken.

Kosten bewijzen

De kosten van een onroerend goed in een vennootschap zijn niet automatisch aftrekbaar. Net zoals bij de aftrekbare kosten van privé onroerend goed moet u kunnen bewijzen dat de uitgaven noodzakelijk waren om het maatschappelijk doel van de vennootschap na te streven.

Wanneer de vennootschap zich in het vastgoed gevestigd heeft, worden de kosten van het gebouw doorgaans als noodzakelijke kosten beschouwd door de controleur.

 

Verwerping van de kosten

Wanneer een vastgoed in een vennootschap gebruikt wordt als privéwoning of tweede verblijf, is het mogelijk dat de woning niet als cruciaal beschouwd worden. Daarom is het belangrijk die kosten als bijkomend hoofddoel in de statuten van jouw vennootschap te vermelden.

Mocht de controleur de kosten van de privéwoning toch verwerpen, dan kan u nog steeds beroep doen op de zogenaamde bezoldings- of verloningstheorie.

De verloningstheorie stelt dat de gratis woning waar de bedrijfsleider van de vennootschap in verblijft een alternatieve vorm van verloning is. Aangezien de bezoldiging van een bedrijfsleider aftrekbaar zijn, geldt dat ook voor de kosten van het (vruchtgebruik van) de woning.

→ Opgelet: die verloningsmethode heeft een grote impact op de personenbelasting van de bedrijfsleider.

 

Welke kosten van uw vastgoed zijn aftrekbaar in een vennootschap?

  • De volledige interesten op leningen om een onroerend goed aan te kopen of te verbouwen
  • De onroerende voorheffing
  • Alle kosten van onderhoud en herstellingen
  • De kosten van verwarming, elektriciteit en water
  • ...

 

Verschil met privé onroerend goed

In tegenstelling tot onroerend goed in een vennootschap zijn niet alle kosten van privé onroerend goed aftrekbaar.

Stel: u belastbaar inkomen is 2.000 euro (vóór de aftrek van de kosten), het belastingtarief is 40% en de kosten bedragen 200 euro.

  • Als de kosten niet aftrekbaar zijn, dan betaal u (2000 x 40% =) 800 euro aan belastingen. Van de 1200 euro die dan nog overschiet, moet u nog de kosten van 200 euro betalen. Zo hou u 1000 euro over.
  • Zijn de kosten wel aftrekbaar, dan trek u eerst de kosten af van het belastbaar inkomen. Van die 1800 euro moet nu 40% belastingen afgetrokken worden. Zo blijft er (1800 – 720 =) 1080 euro over.

U hebt dus meer belastingvoordeel bij een vastgoed in een vennootschap dan vastgoed op eigen naam. En er zijn nog méér voordelen aan vastgoed in een vennootschap. Toch moet u ook even stilstaan bij de nadelen van vastgoed in een vennootschap vooraleer de investering aan te gaan.

 

Dus

  •  Alle kosten van een onroerend goed in een vennootschap zijn aftrekbaar (in tegenstelling tot onroerend goed in privébezit).
  • Je moet kunnen bewijzen dat de kosten gemaakt zijn om het doel van de vennootschap te realiseren.
  • Een controleur kan de kosten van een vastgoed in de vennootschap verwerpen, maar in dat geval kan u nog beroep doen op de bezoldigingstheorie.

 

Voor meer informatie over kostenaftrek kan u bij ons terecht via de contact link. 

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed