Grote gezinnen

Vermindering op schenkingsrechten voor grote gezinnen

Een huis of grond geschonken krijgen klinkt heel begeerlijk, maar soms blijkt dat een duur grapje te zijn. U moet immers schenkbelasting betalen als u iets geschonken krijgt. Voor ouders met meer dan 3 kinderen zijn daarom gunsttarieven ingesteld.

 

Verlaagde schenkingsrechten

Alle tarieven van de schenkingsrechten worden bepaald door het gewest dat bevoegd is voor uw schenking (Vlaanderen, Wallonië of Brussel). De prijsbepalingen zijn vooral afhankelijk van de waarde van het huis en aan wie het geschonken wordt.

Grote gezinnen kunnen voordeeltarieven genieten:

  • Als de ontvanger op het moment van de schenking ten minste 3 kinderen heeft jonger dan 21 jaar, dan worden de schenkingsrechten verminderd met 2%.
  • Als de ontvanger de huwelijkspartner is van de schenker, dan is de vermindering 4% per kind jonger dan 21 jaar. Deze vermindering kan echter niet méér bedragen dan 62 euro per kind.

 

Voorwaarden voor vermindering

Dit voordeel is enkel geldig bij de schenking van onroerende goederen (dus een huis, appartement of stukje grond). Ze gelden niet wanneer roerende goederen geschonken worden, zoals een auto.

Deze gunstregeling geldt in alle gewesten, weliswaar met enkele uitzonderingen. U kan geen vermindering voor grote gezinnen krijgen...

In Wallonië kan u wel genieten van een vermindering voor grote gezinnen bij de schenking van een woning tegen verlaagd tarief.

 

Samengevat

  • Schenkingsrechten is een belasting dat u moet betalen wanneer u een huis of stuk grond geschonken krijgt.
  • Gezinnen met 3 kinderen of meer (die jonger zijn dan 21) moeten minder schenkingsrechten betalen.
  • In Vlaanderen en Brussel kan u niet genieten van deze verlaagde tarieven als u al een andere vermindering kan ontvangen. In Wallonië wel.

 

Als u meer informatie wil over de (verlaagde) tarieven bij schenkingen kan u steeds bij ons terecht. Laat uw gegevens achter via de contact link. 

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed