Bouwgrond

Lagere schenkingskosten voor bouwgrond in Vlaanderen

Vlamingen hebben een baksteen in de maag. En dat merkt u zelfs aan de regels van het schenkingsrecht. Als u in Vlaanderen bouwgrond geschonken krijgt, betaalt u minder belasting daarop dan wanneer u een huis zou krijgen. 

 

Normale schenkingstarieven

Om vastgoed of grond te schenken moet u belastingen betalen in België. De tarieven van deze 'schenkingsrechten' worden bepaald door het gewest dat bevoegd is voor uw schenking (Vlaanderen, Wallonië of Brussel). 

Het bedrag hangt af van de waarde van het huis en aan wie het  geschonken wordt.

 

Gunsttarieven in schenkingsbelasting

1. Bent u...

 • ...een bloedverwant in rechte lijn (grootouders – ouders – kinderen – kleinkinderen...),
 • de huwelijkspartner
 • of de samenwonende partner...

...van de schenker van een stuk bouwgrond in Vlaanderen, dan betaalt u 2% minderdan het gebruikelijke schenkingstarief.

Bijvoorbeeld: als een ouder bijvoorbeeld een stuk bouwgrond van 75.000 euro aan zijn kind wil schenken, betaalt deze laatste 5% schenkingsrechten in plaats van de 7% die hij zou betalen als hij een huis had gekregen.

2. Bent u...

 • ...een broer of zus van de schenker,
 • een oom of tante van de schenker,
 • een neef of nicht van de schenker
 • of heeft een andere relatie met de schenker...

...dan betaalt u...

 • ... 10% schenkbelasting op een geschonken bouwgrond tot een waarde van 150.000 euro
 • ... het normale schenkingstarief op een bouwgrond van de prijsklasses boven 150.000 euro.

Dit verlaagde tarief op bouwgrond was eigenlijk een tijdelijke maatregel, maar de regeling werd al meerdere keren verlengd, nu tot 31 december 2019.

 

De voorwaarden

Naast het feit dat het moet gaan om een bouwgrond in het gewest Vlaanderen, zijn deze gunstigere tarieven (uiteraard) verbonden met nog enkele voorwaarden die we voor u hier hebben opgelijst.

 1. De ontvanger van de schenking moet een natuurlijk persoon zijn (geen vennootschap dus).
 2. Het moet expliciet vermeld worden in de schenkingsakte dat de bouwgrond volgens stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw.
 3. De ontvanger moet binnen de 3 jaar na de aktedatum een aanvraag ingediend hebben voor een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning.
 4. De schenker moet op het moment van de schenking zijn hoofdverblijfplaats in Vlaanderen hebben.
 5. Ten minste 1 van de ontvangers moet binnen de 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats vestigen op het stuk bouwgrond.

Het is geen verplichting om de volle eigendom van de bouwgrond te schenken. Een schenking van het vruchtgebruik of de blote eigendom is ook voldoende om een verlaagd tarief te kunnen genieten.

 

Samengevat

 • Als u een stuk bouwgrond in Vlaanderen geschonken krijgt en voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan u een lager tarief genieten bij de schenkingsrechten.
 • Als u bouwgrond geschonken krijgt van een aanverwante in eerste lijn, een huwelijkspartner of samenwonende partner, moet u je geen zorgen maken over het progressievoorbehoud in erfbelasting (maar wel in de schenkbelasting!).

 

Als u nog vragen hebt over het schenken van bouwgrond in Vlaanderen en de precieze tarieven, mag u altijd contact opnemen met ons via de contact link.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed