Niet betalen

Kan ik erfbelasting niet betalen?

Als u een erfenis wil ontvangen in België moet u daar erfbelasting (successierechten) op betalen. Het bedrag kan soms behoorlijk pijn doen. Bij het erven van vastgoed (zoals een huis of een appartement) zijn een paar trucjes om de belasting te verlagen. Erfbelasting ontlopen, dat gaat niet. 

Standaard verlaagd tarief

In sommige gevallen moet u de trukendoos niet eens boven te halen, omdat er al een verlaagde tarief is ingesteld. Bijvoorbeeld geldt in alle gewesten

We hebben voor u een duidelijke overzichtspagina gemaakt met alle verminderingen en vrijstellingen bij erfrecht.

 

Vastgoed schenken vóór overlijden

Hoe minder u nalaat, hoe lager het tarief van uw successierechten per schijf zal zijn, omdat successierechten progressief berekend worden. Daar kan u op inspelen door tijdens uw leven al vastgoed weg te schenken. Dat is mogelijk op twee manieren:

  1. door de eigendomsakte te schenken
  2. of in de vorm van aandelen.

 

1. Eigendomsakte schenken

Je kan de eigendomsakte van uw huis al aan uw kinderen schenken vóór uw overlijden, maar daarmee bent u nog niet zeker dat uw kinderen minder erfbelasting zullen moeten betalen.

De regel van progressievoorbehoud in erfrecht zegt dat de waarde van alles wat u geschonken hebt in de 3 jaar voor het overlijden meegerekend wordt in het vermogen waarop de tarieven berekend worden. Er zijn wel enkele uitzonderingen op die regel.

Weetje

U kan wel uw auto (een onroerend goed) schenken aan iemand zonder dat het effect heeft op de successietarieven na uw overlijden.

Maar wanneer u een huis schenkt, moet de ontvanger (net zoals bij een erfenis) ook progressieve tarieven betalen, dus veel voordeel doet u niet door het huis voor uw overlijden te schenken. Dat is anders bij aandelen.

 

2. Aandelen schenken

U kan in de plaats van de eigendomsakte van een woning, ook aandelen schenken van een vennootschap waar de woning in zit.

Dit klinkt omslachtig, maar het is wel veel voordeliger, want schenkingsrechten op aandelen worden met vlakke (vaste) tarieven berekend. U ontloopt op die manier dus de progressiviteit.

Als uw woning al in een vennootschap zit, is dat natuurlijk handig. Maar om een woning speciaal om die reden in een vennootschap in te brengen, moet u eerst wat rekenen. Want vastgoed inbrengen in een vennootschap, kost natuurlijk ook geld.

 

Opsplitsing roerende en onroerende goederen

In Vlaanderen hebt u nóg een mogelijkheid om de erfbelasting te verminderen: soms mag de nalatenschap eerst opgesplitst worden in roerende (auto's, meubelen,...) en onroerende goederen (gebouwen, grond,...).

Pas daarna worden de progressieve tarieven van successierechten op de twee categorieën apart toegepast. Daardoor het tarief lager uit dan wanneer roerend en onroerend goed was samengehouden.

 

Samengevat

  • In België moet u erfbelasting betalen wanneer u iets erft, maar in sommige gevallen kan u gunsttarieven genieten.
  • U kan tijdens uw leven vastgoed schenken om hoge successierechten te vermijden, maar dat moet minstens 3 jaar voor uw overlijden moet gebeuren.
  • U kan aandelen (van bvb. een vennootschap waar een huis in zit) schenken om de hoge bedragen die verbonden zijn aan progressiviteit te ontlopen.
  • In Vlaanderen kan het erfecht soms apart op roerende en onroerende goederen uitgerekend worden, waardoor het (progressief berekende) tarief lager uitvalt.

 

Als u meer informatie wil over successierechten en erfbelasting mag u steeds contact opnemen met ons via de contact link.

Of hebt u een huis geërfd waarmee u geen raad weet? Wij hebben wel wat winstgevende ideeën voor u! 

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed