Erven

Hoeveel moet ik betalen als ik een huis erf?

Sinds kort heet het successierecht in Vlaanderen officieel 'erfbelasting', wat een iets duidelijkere term is voor de simpele burger. De regels van de erfbelasting zijn evenwel niet altijd zo duidelijk en simpel. Maar daar zijn wij er om te helpen.

 

Wie bepaalt het tarief?

De tarieven van successierechten worden bepaald door het gewest dat bevoegd is voor uw erfenis. Dat is het gewest (Vlaanderen, Wallonië of Brussel) waar de overledene op het moment van overlijden zijn werkelijke hoofdverblijfplaats had.

Als hij of zij op méér dan 1 plaats in België heeft gewoond in de laatste 5 jaren voor zijn overlijden, geldt het tarief van het gewest waar de overledene het langst heeft gewoon in die 5 jaar.

 

Progressieve erfbelasting

De tarieven in erfbelasting worden (net zoals in schenkbelasting) progressief bepaald: hoe meer u erft, hoe meer belasting u per schijf betaalt.

De prijsbepalingen worden altijd berekend op het nettobedrag van de nalatenschap. De eventuele schulden van de overledene en begrafeniskosten worden dus eerst afgetrokken van de erfenis, vooraleer de erfbelasting berekend wordt. 

In principe wordt deze berekening voor elk van de erfgenamen apart gedaan, maar er zijn uitzonderingen daarop (in Vlaanderen en Brussel).

 

Hoeveel belasting betaal ik dan?

Elk gewest heeft normale tarieven en enkele verlaagde tarieven.  De tarieven van de erfbelasting is afhankelijk van de verwantschap tussen de overledene en de erfgename(n). In Vlaanderen worden efgenamen opgesplitst in 3 categorieën:

  • verwantschap in rechte lijn (grootouders – ouders – kinderen – kleinkinderen - ...) of gehuwden en samenwonenden
  • broers en zussen
  • anderen

Wallonië en Brussel hebben nog een extra categorie: ooms, tantes, neven en nichten.

Om u een idee te geven van de kosten: wanneer u het ouderlijke huis met een waarde van boven de 250.000 euro erft van u ouders, betaalt u 27% erfbelasting op de waarde van het huis. Als datzelfde huis naar een vriend van u ouders zou gaan, betaalt die 65%.

Maar er zijn ook verlaagde tarieven. Zo zijn er gunsttarieven in de erfbelasting voor gezinswoningen en krijgt u voordeel bij het erven van een familiale onderneming. 

Voor de precieze tarieven kan u steeds bij ons terecht via de contact link.

 

Samengevat

  • De erfbelasting wordt bepaald door het gewest waar de overledene zijn hoofdverblijfplaats had op het moment  van overlijden.
  • De tarieven zijn afhankelijk van de verwantschap tussen de overledene en de erfgename(n).
  • Hoe meer u erft, hoe meer successierechten u per schijf betaalt.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed