Pensioenopbouw

Het Belgische pensioenlandschap

In België komt uw pensioen uit verschillende potten. U heeft ongetwijfeld al gehoord over de drie pensioenpijlers, maar wat betekenen die precies?

In België bestaat onze pensioensopbouw uit drie delen:

  1. De eerste pijler: het wettelijk pensioen
  2. De tweede pijler: het extralegaal of aanvullend pensioen of de groepsverzekering
  3. De derde pijler: het individueel pensioenspaarplan

1. Het wettelijk pensioen

Iedereen die werkt in België, heeft recht op het wettelijk pensioen. Het wordt berekend op basis van de beroepsloopbaan. Binnen het wettelijk pensioen bestaan drie verschillende stelsels, afhankelijk van de uitgeoefende beroepsactiviteit:

  • Het stelsel van de werknemers.
  • Het stelsel van de zelfstandigen.
  • Het stelsel van de openbare besturen (ambtenaren).

2. Het aanvullend pensioen

Georganiseerd door werkgever

Het aanvullend pensioen of de groepsverzekering is een aanvulling op het wettelijk pensioen dat georganiseerd wordt door de werkgever. Die kan zijn werknemers de kans bieden om aan pensioensopbouw te doen tijdens hun loopbaan.

Dat gebeurt onder de vorm van een groepsverzekering of een pensioenfonds. Het volledige bedrag komt vrij wanneer de werknemer aan het einde van zijn loopbaan komt en dus met pensioen gaat. Daarbij kan hij kiezen tussen een eenmalige uitkering  of een maandelijkse rente tot de dag van zijn overlijden.

 

Voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen bestaat in de tweede pijler een apart systeem: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Dat is een verzekering waarbij de zelfstandige maandelijks of jaarlijks een fiscaal aftrekbare premie stort.

De premie is maximaal 8,17 procent van het netto belastbaar beroepsinkomen (= het bruto beroepsinkomen verminderd met onkosten en sociale bijdragen). De bovengrens is vastgelegd op 3.027,09 euro per jaar.

Het VAPZ komt automatisch ten einde op 65 jaar. Zelfstandigen die met pensioen gaan, kunnen hun opgebouwd kapitaal volledig opnemen. Van het totaalbedrag gaan wel een aantal kosten en belastingen af. 

Een vervroegde afkoop is mogelijk, maar dan moet u een afkoopvergoeding betalen.

Voor zelfstandige bedrijfsleiders en geconventioneerde zorgverstrekkers bestaan nog twee gelijkaardige systemen: de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en de Riziv-toelage.

 

3. Het individueel pensioenspaarplan

Via het individueel pensioenspaarplan kan iedereen die werkt, makkelijk een bijkomend pensioen opbouwen. Een pensioenplan op maat biedt een soort persoonlijke levensverzekering waarbij elk jaar een bepaald bedrag gestort wordt aan uw financiële instelling. Zo bouwt u zelf een kapitaal op dat vrijkomt op de dag dat u met pensioen gaat.

Een extra voordeel is dat individueel pensioensparen fiscaal ondersteund wordt door de overheid. 

Omdat een pensioen opgebouwd uit deze pensioenpijlers soms niet voldoende is, kiezen sommigen ervoor om te investeren in vastgoed om na hun pensioen de vruchten daarvan te plukken.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed