Bulletkrediet

Het bulletkrediet: een nieuwe rage?

Het bulletkrediet (of afflossingsvrij krediet) is zo'n nieuwe formule waar banken vandaag mee uitpakken. Het gaat om een soort lening waarbij u pas op het einde van de looptijd het volledige kapitaalbedrag terugbetaalt.

Wat is een bulletkrediet?

Bij bulletkrediet betaalt u maandelijks alleen de interest op de openstaande schuld. Pas op het einde van de lening moet u het geleende kapitaal teruggeven. Het krediet mag in principe maximaal 20 jaar lopen.

Het bulletkrediet is een ideaal krediet voor beleggers die zeker zijn dat op een bepaald moment een groot kapitaal vrijkomt.

→ Dat is bijvoorbeeld het geval bij de uitkering van een groeps- of levensverzekering. Het is zelfs mogelijk om de afloop van het bulletkrediet en de datum van de groeps- of levensverzekering te laten samenvallen.

 

Grote verantwoordelijkheid

De kredietnemer moet u dan de discipline hebben om te sparen zodat u op de vervaldag van het bulletkrediet het kapitaal kan aflossen. Mocht dat niet lukken, kan het niet-afgeloste gedeelte van het krediet voor enkele jaren omgezet worden in een krediet met kapitaalsaflossingen.

 

Bulletkrediet in combinatie met gewone lening

Veel banken bieden vandaag een bulletkrediet aan in combinatie met een gewoon krediet.
Het komt er dan op neer dat u op een deel van het kredietbedrag (bijvoorbeeld 50%) maandelijks enkel interesten betaalt en geen kapitaal. Het kapitaal van die helft moet u dan pas op het einde van de lening in één keer terugbetalen.

De andere helft van het kredietbedrag is volgens de formule van een gewone lening: u betaalt elke maand een deel van het geleende kapitaal terug samen met de interest.

 

Voor- en nadelen van bulletkrediet

Voordelen van bulletkrediet

  1. U moet maandelijks een aanzienlijk lager bedrag aflossen dan bij een klassieke lening.
  2. De kredietnemer krijgt meer financiële vrijheid en kan op zijn eigen tempo het geleende bedrag bij elkaar sparen.

 

Nadelen van bulletkrediet

  1. Er wordt een hogere rentevoet toegepast. U zal dus meer interesten betalen dan bij een gewoon hypothecair krediet.
  2. Het bulletkrediet wordt gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving. Hierdoor liggen de aktekosten hoger. Bij een klassieke lening heeft u enkel een hypothecair mandaat nodig.
  3. Bulletkrediet vergt discipline. Omdat er geen verplichting is, bestaat de kans dat er niet voldoende middelen opzij worden gezet om op de vervaldag de lening af te lossen.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed