Schade aan woning

Van gebruiksschade tot schade door wangedrag

Heel wat verhuurders worden vroeg of laat geconfronteerd met schade aan de woning die ze verhuren. Soms leidt dat tot problemen met de huurder. Het is daarbij belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van schade.

Schade ten gevolge van wangedrag

Onder schade ten gevolge van wangedrag valt waterschade, vochtschade, schade aan ramen en deuren, schilderwerken, … "Voor dergelijke (door het wangedrag van de huurder veroorzaakte) problemen is de huurwaarborg geblokkeerd”, zegt juridisch expert Advocas.

Soms wordt een expert erbij geroepen: een deurwaarder, architect of landmeterexpert. De kosten lopen in dat geval wel op.

→ Een tip van Advocas: “Stel een goede plaatsbeschrijving bij aanvang en het einde van het huurcontract op. Die is onontbeerlijk als u problemen wil vermijden. In theorie stellen een verhuurder en huurder die samen minnelijk op, maar in de praktijk ontstaan daarbij heel veel discussies."

 

Gebruiksschade

Gebruiksschade is de schade die veroorzaakt wordt door het normale gebruik van de woning. Gebruiksschade is ten koste van de verhuurder. In de praktijk spreken we ook van vetusteit of ouderdomsschade.

 

Huurdersschade

Advocas: “De vervanging van een kapotte lamp valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Hetzelfde geldt voor andere kleine herstellingen aan bijvoorbeeld deuren of ramen.”

Het grote probleem is echter de onduidelijkheid van het burgerlijk wetboek: wat is normaal gebruik? Wat is een herstelling voor de huurder? En wat is een herstelling voor de verhuurder?

“Algemeen wordt aangenomen dat grote herstellingen en renovaties voor de rekening van de eigenaar-verhuurder zijn”, zegt Advocas. “Maar gerechtelijke uitspraken wijken soms serieus van elkaar af. Wat in Antwerpen voor de rekening van de huurder is, kan in Gent ten laste van de verhuurder zijn, of omgekeerd.”

Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen het gemenehuurrecht (waarbij de verhuurder bijvoorbeeld een parkeerplaats, vakantiehuis of opslagplaats verhuurt) en het meer courante woninghuurrecht. 

Goed om te weten

“Het is als verhuurder belangrijk om te weten dat u niet zomaar het huis dat u verhuurt, mag betreden”, besluit Advocas. “Door de woning te verhuren, staat u namelijk automatisch ook het genotsrecht af."

→ Een tip: omdat het voor een verhuurder aangewezen is om regelmatig de staat van de woning te controleren, kan u met de huurder een afspraak maken om bijvoorbeeld twee keer per jaar langs te komen op het moment dat de huurder aanwezig is.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed