Wat is erfpacht

Wat houdt erfpacht in?

Investeren met erfpacht

Als u investeert in vastgoed met erfpacht, wordt u eigenaar van het huis, maar niet van de grond waar het huis op staat. U bent dan een 'erfpachter' en krijgt lange tijd het gebruiksrecht van de grond. De erfpachter mag de grond gebruiken om er op te wonen, werken of er een tuin te hebben. 

Voor het gebruik van de grond betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding. Die vergoeding heet de (erfpacht)canon. Niet de grondeigenaar, maar wel de pachter moet de belastingen die op de grond rusten, betalen.

Hoe kan ik met erfpacht kopen?

De erfpacht wordt via de notaris geregeld in een akte van vestiging. Dit geeft de erfpachter een aantal rechten. Ook is vastgelegd voor hoe lange tijd een bepaalde erfpachtcanon geldt.

Daarna wordt de canon, uitgedrukt als percentage van de grondwaarde, herzien.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed