Voorwaarden

Voorwaarden van de woonbonus

De woonbonus is een belastingvermindering die u kan krijgen wanneer u een lening hebt afgesloten voor de aankoop van een gezinswoning. Hier overlopen we in detail alle voorwaarden die verbonden zijn aan de woonbonus.

 

 Een overzicht

 1. De lening moet dienen voor het verwerven of bouwen van een woning in België.
 2. De lening moet gesloten zijn sinds 1 januari 2005.
 3. De lening moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving.
 4. De lening moet gesloten zijn bij een bank gevestigd in de Europese Economische Ruimte.
 5. De lening moet een looptijd van minstens 10 jaar hebben.
 6. De woning moet de ‘eigen’ woning zijn.
 7. De woning moet de enige woning zijn.

 

1. De lening moet dienen voor het verwerven of bouwen van een woning in België

De lening moet specifiek afgesloten zijn om een woning te kopen, te bouwen of om de successierechten op de woning te betalen.

Leningen voor de aankoop van de blote eigendom van een woning komen niet in aanmerking. Leningen voor de aankoop van de volle eigendom, erfpacht of mede-eigendom mogen wel.

 

2. De lening moet gesloten zijn sinds 1 januari 2005

De notariële akte waarbij de lening afgesloten werd, moet dateren van na 31 december 2004. Als er geen hypotheek gevestigd is (en dus geen notariële akte is), telt de datum waarop de lening aanvaard werd.

 

3. De lening moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving

Een hypotheek belofte of hypothecair mandaat is niet genoeg om de lening te waarborgen. Er moet effectief een hypothecaire inschrijving zijn om beroep te kunnen doen op de woonbonus.

Als daarmee maar een gedeelte van de lening wordt vrijwaart, is de woonbonus enkel van toepassing op de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op dat gedeelte.

De hypotheek moet niet gevestigd zijn op de woning die u aankoopt. Het mag ook op een ander onroerend goed zijn, zelfs waarvan u geen eigenaar bent (vb. een huis van uw ouders).

 

4. De lening moet gesloten zijn bij een bank die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte

Leningen die u bijvoorbeeld bij uw ouders, familie of vrienden bent aangegaan, komen niet in aanmerking voor de woonbonus. U moet de lening afsluiten bij een bank in één van de 28 lidstaten van de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

 

5. De lening moet een looptijd van minstens 10 jaar hebben

De minimumlooptijd van de lening is 10 jaar. Er is geen maximumlooptijd. Als u een lening heeft afgesloten op bijvoorbeeld 25 jaar, heeft u 25 jaar recht op de woonbonus.

 

6. De woning moet de ‘eigen’ woning zijn

Het moet gaan om een woning waarvan u de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bent. U moet ook daadwerkelijk in de woning gaan wonen en de verhuis moet gebeurd zijn voor 31 december van het jaar waarin u de lening hebt afgesloten. U hebt wel nog steeds recht op de woonbonus als u niet voor 31 december kon verhuizen...

 • … omwille van 'contractuele of wettelijke bepalingen' (bv. als u in het contract met de vorige eigenaar afgesproken hebt dat die in de woning mag blijven tot zijn nieuwe woning af is).
 • … omdat u nog aan het (ver)bouwen bent.

Als u in de jaren daarop nog steeds niet verhuist, verliest u wel de woonbonus van elk jaar waarin u op 31 december nog niet verhuisd  bent. Die woonbonus bent u dan ook effectief kwijt aangezien het termijn van 10 jaar ingaat vanaf het jaar dat de lening is afgesloten.

Verder is er geen minimum periode dat u in de woning moet wonen. U kunt na enkele maanden alweer elders gaan wonen zonder dat u het recht op de woonbonus verliest. De woning moet daarna ook niet meer per se als gezinswoning gebruikt worden.

 

7. De woning moet de enige woning zijn

Op 31 december van het jaar waarin u de lening bent aangegaan, mag u geeneigenaar zijn van een andere woning om te genieten van de woonbonus (ook al zou u later de tweede woning verkopen). Er gelden twee uitzonderingen op deze regel. U hebt wel recht op de woonbonus als...

 • ... u de andere woning(en) te koop hebt aangeboden op 31 december van het jaar waarin u de lening heeft afgesloten. Maar als de woning op het einde van het jaar daarna nog steeds niet verkocht is, verliest u de woonbonus.
 • ... u door erfenis mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker bent van een andere woning.

 Wanneer u pas na 31 december van dat jaar een tweede, derde... woning koopt, verliest u de verhoogde vermindering van de woonbonus, maar behoudt u wel de basisvermindering.

 

 

Voldoet u niet aan de voorwaarden van de woonbonus? Dan kan u misschien wel rekenen op het bouwsparen of het langetermijnsparen.

Mocht u van plan zijn om een nieuwe woning aan te kopen, kunt u steeds bij ons terecht. Wij beantwoorden al u vragen van registratierechten tot woonbonus. Neem contact op via de contact link.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed