Langetermijnsparen

Langetermijnsparen als alternatief voor de woonbonus

De woonbonus kan bij een vastgoedinvestering een fors belastingvoordeel opleveren. Toch kan niet iedereen van die belastingvermindering genieten. Voor de ongelukkigen is het langetermijnsparen een goed alternatief.

Wat is langetermijnsparen?

Langetermijnsparen doet u via een tak 21-verzekering. Dat is een spaarrekening op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het bedrag dat u op die rekening spaart, wordt een premie genoemd.

U bepaalt zelf vooraf tot welke leeftijd het spaargeld moet blijven staan. Wanneer u het bedrag vóór die leeftijd al opneemt, moet u het fiscale voordeel terugbetalen. Ook de verzekeringsmaatschappij rekent u hiervoor kosten aan.

Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan langetermijnsparen.

Het voordeel van langetermijnsparen?

Het voordeel van langetermijnsparen is dat u bepaalde kosten van uw lening kan aftrekken van uw belastingen. De uitgaven waarop het langetermijnsparen van toepassing is:

  • kapitaalaflossingen van de lening (niet de interesten = verschil met woonbonus)
  • premies van een schuldsaldoverzekering (eventueel)

Deze uitgaven vormen het basisbedrag waarop de belastingvermindering berekend wordt. Maar u mag niet zomaar uw belastingvermindering berekenen op dat basisbedrag. Er zijn drie beperkingen van toepassing.

  1. Beperking in verhouding tot het bedrag van de lening
  2. Beperking in verhouding tot uw beroepsinkomen
  3. Beperking tot het wettelijke maximum aan de uitgaven die recht geven op belastingvermindering

Op dat (beperkte) basisbedrag wordt dan een belastingvermindering van 30% berekend (+ gemeentelijke opcentiemen). Dat is in alle gewesten hetzelfde. In het linkermenu of onder de oranje link vindt u een gedetailleerd stappenplan van de berekening van het langetermijnsparen.

De belastingvoordelen van langetermijnsparen kunnen ook gebruikt worden om in vastgoed te investeren.

Kan ik zowel van de woonbonus als van het langetermijnsparen genieten?

Dat kan. Toch komt die combinatie in de praktijk weinig voor. Samengeteld mag het maximumbedrag niet hoger liggen dan 2260 euro en meestal volstaan de interesten en kapitaalaflossingen (die verbonden zijn aan de woonbonus) om die fiscale korf volledig op te vullen.

Het langetermijnsparen is dus geen aanvulling voor de woonbonus, wel een alternatief.

Samengevat

  • Langetermijnsparen is een alternatief voor de woonbonus
  • Het is een spaarrekening op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract
  • Het maximumbedrag is 2260 euro, dit levert een voordeel van 30% of 678 euro op

Meer info

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed