Particulier

Betaal ik belasting op mijn huurinkomsten als een particulier mijn huis huurt?

We kunnen u meteen geruststellen: het antwoord is nee. Als de huurders uw woning louter privé gebruiken, betaalt u gewoon jaarlijks belasting op het kadastraal inkomen (KI) van uw vastgoed.

Als de huurder uw vastgoed beroepsmatig gebruikt, wordt u wel op de werkelijke huuropbrengst belast. Meer informatie daarover vindt u in het linkermenu onder Verhuur aan een beroeper.

Wat moet ik dan betalen?

Wanneer uw woning gehuurd wordt voor privé doeleinden, worden de onroerende inkomsten forfaitair bepaald op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen.

En nu in het Nederlands: eerst wordt berekend wat de eigenaar van een woning gemiddeld per jaar verdient aan zijn woning (= kadastraal inkomen) en daarbij wordt een bepaald percentage aan toegevoegd (= forfaitair bedrag).

Bijvoorbeeld:

U hebt een tweede verblijf met een kadastraal inkomen van 1000 EUR en verhuurde deze woning in het jaar 2015. De index staat elk jaar vast. Voor het inkomstenjaar 2015 was dat 1,7057.

            → Geïndexeerd kadastraal inkomen: (1000 x 1,7057 =) 1705,7 EUR

            → Forfaitair bedrag: (1705,7 x 40% =) 682,4 EUR

            → Onroerende inkomsten waarop u in 2015 wordt belast: (1705,7 + 682,4 =) 2388,1 EUR

 

Interesten op de hypothecaire lening

Wat gebeurt er dan met de interesten die u op uw lening voor het onroerend goed betaalt? Die interesten worden verrekend met het verhoogd kadastraal inkomen. Enkel hun saldo is belastbaar. Die interestaftrek geldt trouwens enkel voor leningen die u aangegaan bent voor niet-eigen onroerende goederen. Hiermee bedoelen we onroerende goederen waar u niet zelf woont.

 

Waar wordt u niet op belast: 

Bij de verhuur aan particulieren zijn de effectieve huuropbrengsten zijn niet belastbaar (in tegenstelling tot de verhuur aan mensen die uw woning gebruiken om in te werken). Fiscaal gezien is de verhuur voor privébewoning dus erg aantrekkelijk.

Dat betekent dat die huurinkomsten gebruikt kunnen worden om in vastgoed te investeren. Toch mag u enkele zaken niet vergeten: 

  1.         Huuropbrengsten dekken niet elke afbetaling.
  2.         Niet elke huurder betaalt maandelijks even stipt.
  3.         Onroerende voorheffing en bepaalde herstellingskosten mogen niet doorgerekend                   worden in de huurprijs.

 

Samengevat

  • Wanneer u uw woning verhuurt aan een particulier wordt u belast op het kadastraal inkomen van uw pand (en niet op de effectieve huuropbrengsten).
  • Van de hypothecaire lening die u eventueel bent aangegaan om het vastgoed te betalen is enkel het saldo van de interesten die u betaalt en het kadastraal inkomen belastbaar.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed