Verhuur

Hoe worden we belast op de verhuur van ons vastgoed?

Als investeerder is het goed om te weten welke belastingen u moet betalen op de verhuur van uw vastgoed. De centen die u verdient aan uw investeringen (de zogenaamde 'onroerende inkomsten') moet u immers altijd aangeven in de personenbelasting, of u nu eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder bent. 

Maar wanneer moet u nu belastingen betalen op de verhuur van vastgoed en wanneer niet? Het is daarbij vooral belangrijk wat de huurder met uw woning doet: gebruikt hij het voor zijn beroep of voor privé?

Huurder gebruikt woning voor privé

Wanneer uw woning wordt gehuurd voor privé doeleinden, wordt uw belasting berekend op basis van het kadastraal inkomen van uw woning. Eerst wordt berekend wat de eigenaar van een woning gemiddeld per jaar verdient aan zijn woning (= kadastraal inkomen) en daarbij wordt een bepaald percentage aan toegevoegd (= forfaitair bedrag).

Voor meer informatie kunt u terecht onder de oranje link of in het linkermenu van deze pagina.

Huurder gebruikt woning beroepsmatig

Wanneer de huurder beroepsactiviteiten uitoefent in de huurwoning en bijvoorbeeld een bureau, atelier of winkelzaak heeft ingericht in een deel van de woning, dan wordt u belast op het werkelijke huurinkomen verminderd met een kostenforfait.

Die kostenforfait is 40% voor de verhuur van gebouwen en 10% voor de verhuur van gronden.

Alle informatie die u moet weten hebben wij gebundeld in het menu aan de linkerkant van deze pagina onder Verhuur aan beroeper.

Opgelet: anders met vastgoed in een vennootschap

Al het bovenstaande beschreef de situatie in personenbelastingen. De vennootschapsbelasting gaat iets anders. En ook iets eenvoudiger: alle inkomsten van een vennootschap zijn beroepsinkomsten (of winsten) en zijn dus in principe belastbaar. Daaronder vallen ook de huurinkomsten van gebouwen en gronden.

In een vennootschap worden ook steeds de werkelijke inkomsten belast en is er nooit sprake van een kadastraal inkomen, zoals bij personenbelasting.

Samengevat

  • Als de huurder uw huurwoning gebruikt voor privé, worden uw onroerende inkomsten bepaald op basis van het kadastraal inkomen.
  • Als de huurder uw huurwoning beroepsmatig gebruikt, word u belast op de werkelijke huurinkomsten verminderd met de forfaitaire kostenaftrek.
  • In een vennootschap zijn in principe alle huurinkomsten belastbaar.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed