Wanneer BTW

3 situaties waarbij u btw betaalt in plaats van registratierechten

Bij de aankoop of verkoop van een gebouw of grond moeten doorgaans registratierechten betaald worden. Toch zijn er uitzonderingen waarbij u géén registratierechten moet betalen, maar wel btw. Hier zetten we de belangrijkste details op een rijtje voor u. 

1. Geen registratierechten op de aankoop van een nieuwbouw

U betaalt geen registratierechten op nieuwbouw, maar doorgaans wel 21% btw op de prijs die u betaalt aan de aannemers. Er is echter altijd een btw-controleur die langskomt, nadat u de bouwaangifte hebt ingediend bij de lokale btw-controle. In die bouwgifte staan de kosten van de bouwmaterialen en aannemers vermeld, bewezen met facturen en andere documenten.

Soms schat de btw-controleur de waarde van het huis hoger in dan wat u betaald hebt aan de aannemers. Als de waarde hoger is door veranderingen die u zelf hebt gedaan, verandert er niets. Komt de extra waarde van de woning door het werk van aannemers, moet u btw betalen op de waarde die de btw-controleur bepaalde.

In sommige situaties kan u onder voorwaarden de btw terugvorderen of kunt u eventueel de btw aftrekken als beroepskosten in de personenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

2. Geen registratierechten op de aankoop van een ‘bijbehorend terrein’ bij nieuwbouw

 Een ‘bijbehorend terrein’ is een terrein waarvoor men de toelating heeft gekregen erop te bouwen en dat door eenzelfde persoon overgedragen wordt samen met het gebouw waartoe het behoort. Concreet zijn dat de meeste sleutel-op-de-deur-woningen en nieuwe appartementen.

Doorgaans betaalt u registratierechten op de aankoop van een grond. Maar in het geval van een bijbehorend terrein bij een nieuwbouw betaalt u btw in plaats van registratierechten.

 

3. Verkoop van nieuwbouw of vernieuwbouw: registratierechten of btw

Als u een nieuwbouw of vernieuwbouw verkoopt, kan u kiezen of u dat ofwel met btw, ofwel met registratierechten doet. Een voorwaarde is dat u geen beroepsoprichter bent. Bovendien moet het gaan om een nieuw gebouw of een vernieuwbouw.

Een gebouw wordt als nieuw beschouwd tot 31 december van het tweede jaar na het jaar waarin de woning voor het eerst in gebruik of in bezit genomen werd. Wanneer een oud gebouw zodanig verbouwd en veranderd is in de structuur en eventueel bestemming, dan spreekt men over vernieuwbouw.

Onze tip:

Een pluspunt aan verkoop met btw is dat de verkoper de btw (die hij betaalde op de bouw of aankoop van het gebouw) kan recupereren in de speciale btw-aangifte. 

Samengevat

  • Als u een nieuw gebouw koopt, moet u geen registratierechten betalen, maar wel 21% btw op ofwel de kosten van de aannemers ofwel op de waarde geschat door de btw-controleur.
  • Normaal betaalt u registratierechten bij de aankoop van grond, maar in geval van een ‘bijbehorend terrein’ bij nieuwbouw moet u btw betalen.
  • Wanneer u als niet-beroepsoprichter een nieuwbouw of vernieuwbouw verkoopt, kan u kiezen of u dat met registratierechten of btw doet.

 

Voor meer informatie kan u steeds bij ons terecht via de contact link. 

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed