Eigen woning

Verhuizen naar een nieuwe eigen woning: wat met de registratierechten?

In de wirwar van wetten over vastgoed zit hier en daar een bijzonder interessante regel verborgen. De 'meeneembaarheid van registratierechten' is er zo eentje. Als u uw huis verkoopt en een nieuwe woning aankoopt, kan u de registratierechten van het oude huis terugkrijgen. Handig, niet?

Wat houdt de meeneembaarheid van registratierechten in?

De meeneembaarheid van registratierechten betekent dat u de registratierechten die u hebt betaald op de aankoop van een gezinswoning terugkrijgt als u die woning verkoopt en een andere woning of bouwgrond aankoopt.

Hoeveel kan ik terugkrijgen?

Het bedrag dat u terugkrijgt is maximaal 12.500 euro en kan niet hoger zijn dan de registratierechten op de aankoop van de nieuwe woning of het stuk bouwgrond.

Om alle verwarring te vermijden: u moet wel weer registratierechten betalen op de nieuwe woning of het stuk bouwgrond.

De extra registratierechten die u eventueel na de aankoop nog moest betalen op de aankoop van de oude woning, kan u niet terugkrijgen (bijvoorbeeld als uw woning toch niet onder 'klein beschrijf' bleek te vallen).

 

Voorwaarden van de meeneembaarheid

 1. Beide woningen moeten gelegen zijn in Vlaanderen. Buiten Vlaanderen bestaat de meeneembaarheid niet.
 2. Vennootschappen kunnen niet genieten van die optie, enkel privépersonen.
 3. Het huis dat u verkoopt, moet uw hoofdverblijfplaats zijn. Het mag dus niet gaan om bouwgrond. Het onroerend goed dat u aankoopt, mag wel bouwgrond zijn, als u er maar snel genoeg een woning op zet (zie verder). U mag ook een gebouw kopen dat nog niet bewoonbaar is en nog verbouwd moet worden.
 4. Het mag geen ruil zijn. De woningen moeten zuiver verkocht en aangekocht zijn.
 5. Van de oude woning moet de volle eigendom verkocht worden, en niet enkel het vruchtgebruik. Het nieuwe huis mag wel gesplitst aangekocht worden (de blote eigendom voor u en het vruchtgebruik voor uw vennootschap).

Opmerking: het is dus toegelaten om de nieuwe woning of de bouwgrond samen met een vennootschap te kopen. Die vennootschap voldoet dan wel niet aan de voorwaarden de registratierechten te kunnen meenemen, maar elke koper die wel aan de voorwaarden voldoet, kan de vermindering vorderen.       

 1. Het nieuwe huis moet binnen de 2 jaar na de datum op de aankoopakte uw nieuwe hoofdverblijfplaats zijn. Als u bouwgrond gekocht hebt of een onbewoonbaar gebouw, moet u daar binnen de 5 jaar uw hoofdverblijfplaats geïnstalleerd hebben.

 

Wanneer u het oude huis verkoopt vóór de aankoop van het nieuwe huis...

... worden de registratierechten die u betaalt hebt op de aankoop van de oude woning meteen afgetrokken van de registatierechten die u betaalt op de nieuwe woning. Dit wordt 'meeneembaarheid door verrekening' genoemd.

Er zijn hier toch een paar extra eisen:

 1. De verkochte woning moet uw hoofdverblijfplaats geweest zijn op eender welk moment in het anderhalf jaar voor de verkoop.
 2. U moet de nieuwe woning of het stuk bouwgrond maximaal 2 jaar na de verkoop van u oude woning aankopen. Het is toegelaten om ondertussen te huren.

Mocht u vergeten zijn om de verrekening te vragen in de aankoopakte, kan u de teruggift ook nog achteraf via een verzoekschrift vorderen.

 

Wanneer het oude huis nog niet verkocht is vóór de aankoop van het nieuwe huis...

...dan kan u bij de latere verkoop van de oude woning in de notariële akte vragen om de registratierechten van het oude huis terug te krijgen. Dit heet de 'meeneembaarheid door teruggave'.

In die situatie is het verplicht

 1. om de oude woning te verkopen binnen de 2 jaar na de aankoop van de nieuwe woning. Als u bouwgrond gekocht hebt, hebt u 5 jaar om uw oude huis te verkopen
 2. dat het oude huis uw hoofdblijfplaats geweest zijn op een eender welk moment in het anderhalf jaar voor de aankoop van het nieuwe huis.

Als u in de verkoopakte van het oude huis niet gevraagd hebt om de teruggave van de registratierechten, kan dit nog steeds achteraf via een verzoekschrift.

 

Samengevat

 • Als u uw huis verkoopt en verhuist naar een nieuwe woning, kan u de registratierechten terugvorderen die u betaald hebt voor het oude huis.
 • Je kan de registratierechten 'meenemen' als u
  1. uw oude woning verkoopt vóór de aankoop van een nieuw huis (meeneembaarheid door registratie)
  2. of uw oude woning pas erna verkoopt (meeneembaarheid door teruggave).
 • Er gelden enige voorwaarden waaraan u moet voldoen om te genieten van dit voordeel.
 • Als u de vraag om terruggave van de registratierechten niet in de verkoopakte geplaatst hebt, kan u dat achteraf nog doen via een verzoekschrift.

 

Wij staan u graag bij als u meer informatie wil. Neem gerust contact op via de contact link. 

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed