Verbouwing Renovatie

U verbouwt of renoveert? Dan moet u misschien geen onroerende voorheffing betalen!

Renoveren en verbouwen, Vlamingen kunnen er goed weg mee. Maar ze weten niet altijd dat ze misschien geen onroerende voorheffing moeten betalen op hun omgebouwde of gerenoveerde huis. Grondlasten (of 'onroerende voorheffing') is een belasting die elke Belg moet betalen als hij huizen of gronden bezit.

 

Er zijn meerdere omstandigheden waar u (tijdelijk of deels) wordt vrijgesteld van onroerende voorheffing.  Hier focussen we ons op 2 situaties:

1. U vormt een handelspand om tot gezinswoning

Als u in Vlaanderen een handelsgebouw omvormt tot gezinswoning, dan kan u voor een periode van 3 jaar een volledige vrijstelling krijgen van de onroerende voorheffing. Het moet dan wel gaan om

  • een gebouw met een maximale grondoppervlakte van 15 are waarvan minstens de helft gebruikt werd voor kleinhandel of een ambacht (dus een gebouw van een landbouwer of vrije beroeper komt niet in aanmerking).
  • een omvorming tot gezinswoning (op basis van een stedenbouwkundige vergunning) waar een gezin of alleenstaande zal wonen.

Het jaar nadat u in de woning bent getrokken, begint de vrijstelling.

Belangrijk! Vergeet de vrijstelling niet aan te vragen, want het gebeurt niet automatisch.

 

2. U renoveert een onbewoonbaar verklaarde woning

Hebt u een verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning gerenoveerd, dan hebt u recht op 5 jaar gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing. De voorwaarden zijn de volgende:

  • Het moet gaan om een woning die effectief in de lijst van verwaarloosde of onbewoonbare woningen is opgenomen.
  • Het kadastraal inkomen (= de gemiddelde opbrengst dat een woning zou opbrengen voor zijn eigenaar) moet verhoogd zijn. Dat moet niet per se door renovatie zijn, u mag ook het huis slopen en een nieuwe woning bouwen. De werken moeten in elk geval structurele ingrepen zijn die effect hadden op de stabiliteit, de bouwfysica of de veiligheid van de woning.
  • Het gebouw moet bedoeld zijn om in te wonen.

Opgelet: de vrijstelling is eigenlijk niet volledig. U bent enkel vrijgesteld van de onroerende voorheffing op de verhoging van het kadastraal inkomen ten gevolge van de renovatie.

De vrijstelling gaat in vanaf het aanslagjaar waarop het verhoogde kadastraal inkomen opgenomen wordt als grondslag voor de onroerende voorheffing. De berekening van de grondlasten gebeurt immers op basis van het kadastraal inkomen.

Belangrijk! U moet de vrijstelling wel aanvragen, want die wordt niet automatisch doorgerekend.

 

Opmerking

U kan het recht op de vrijstelling voor de omvorming van een handelspand niet combineren met de vrijstelling voor de renovatie van een onbewoonbare of verwaarloosde woning. Het is het één of het ander.

 

Samengevat

  • Onroerende voorheffing is een belasting die u moet betalen op de huizen of gronden die u bezit.
  • Als u een handelsgebouw in Vlaanderen ombouwt tot gezinswoning, heeft u kans op een driejarige vrijstelling op de onroerende voorheffing van die woning.
  • U moet 5 jaar geen onroerende voorheffing betalen op de extra waarde dat een onbewoonbaar huis kan opbrengen nadat u het gerenoveerd hebt tot gezinswoning.

 

Wilt u weten in welke andere omstandigheden u ook nog recht hebt op een vermindering van grondlasten? Wij hebben een lijst gemaakt met de situaties wanneer u minder of geen onroerende voorheffing betaalt

Ook bij de berekening van de onroerende voorheffing helpen we graag. 

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

Deel dit artikel

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed