Onroerende voorheffing

Zijn onroerende voorheffingen en grondlasten hetzelfde?

In de vakliteratuur spreken ze van 'onroerende voorheffing', in de volksmond zijn ze eerder gekend als 'grondlasten', maar eigenlijk komt het gewoon neer op iets wat we nog beter kennen: belastingen.

 

Wat is onroerende voorheffing?

Als u in het bezit bent van onroerende goederen, zoals een huis, een appartement of een  stuk grond, moet u daar elk jaar belasting op betalen. Die onroerende voorheffing moet neergeteld worden door zowel eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters en opstalhouders.

De onroerende voorheffing op tweede verblijven zijn in principe hetzelfde als de grondlasten op uw eerste woning (waarin u woont). Er zijn wel verschillen in de mogelijkheden om vermindering te krijgen.

Kan ik onroerende voorheffing ontlopen?

Investeerders in vastgoed kunnen zich sterk ergeren aan de onroerende voorheffing. Maar als u slim koopt of bouwt, kan u geluk hebben. In sommige gevallen krijgt u 'korting' op die belastingen of moet u zelfs helemaal niets betalen. Bijvoorbeeld bij bepaalde verbouwingen of renovaties.

De situaties waarin u minder of geen onroerende voorheffing betaalt, hebben wij voor u opgesomd in het linkermenu onder Minder of geen onroerende voorheffing betalen.

Berekening van de onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing worden berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI). Het KI is het geschatte, gemiddelde normale netto-inkomen van een perceel of gebouw.

Wij hebben voor u een duidelijk schema gemaakt van de berekening van onroerende voorheffing. Daarin wordt stap per stap uitgelegd hoe u uw onroerende voorheffing per woning berekent.

Voor meer informatie kan u gerust contact opnemen met ons via de contact link.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed