Kadastraal inkomen

Kadastraal inkomen, wat is dat nu eigenlijk?

Het kadastraal inkomen (KI) is een vorm van belasting die u betaalt voor het bezit van vastgoed. Het is de geschatte huuropbrengst van een woning voor 1 jaar, verminderd met de kosten voor onderhoud en herstellingen.

Wat is het kadastraal inkomen?

Eigenlijk gaat het in theorie om de geschatte, gemiddelde normale netto-inkomen van een in België gelegen gebouw of stuk grond in het jaar 1975. Volgens de wet moet eigenlijk elke 10 jaar een nieuwe schatting gemaakt worden hoeveel uw vastgoed zou opbrengen als u het zou verhuren. Dit doet de overheid niet meer sinds 1975.

In het kadastraal inkomen wordt wel rekening gehouden met onderhouds- en herstellingskosten. De tarieven verschillen:

  • Voor een woning wordt 40% aan forfaitaire kosten gerekend
  • Voor een stuk grond 10% kosten

Op basis van het kadastraal inkomen van uw woning in België worden uw grondlasten berekend. 

Hoe bereken ik het kadastraal inkomen van mijn woning?

 Het kadastraal inkomen wordt berekend met de volgende formule:

KI = (huurwaarde van u huis op 1 januari 1975 x 12) – 40% kosten

Bijvoorbeeld: de huurwaarde van uw huis op 1 januari 1975 wordt geschat op 200 euro. De huurwaarde per jaar is dan (200 x 12 =) 2400 euro. Daar wordt 40% afgetrokken voor de kosten waardoor het netto kadastraal inkomen uitkomt op (2400 – 40% =) 1440 euro. 

Wat is het geïndexeerde kadastraal inkomen?

Om het kadastraal inkomen van uw woning te bepalen, hebben we niet het KI nodig van 1975, maar dat van dit jaar. Het geïndexeerde kadastraal inkomen is het KI dat is aangepast aan het aanslagjaar in kwestie. Het geïndexeerde KI berekent u met de vaste index die voor elk jaar bepaald wordt:

geïndexeerd KI = KI x indexatiecoëfficiënt

De index voor het aanslagjaar 2015 is 1,7057.

Om verder te gaan op het voorbeeld hierboven moeten we het kadastraal inkomen (dat werd geschat op 1440 euro) vermenigvuldigen met de index. Het geïndexeerde kadastraal inkomen van het huis bedraagt (1440 x 1,7057 =) 2456,20 euro.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed