Aangifte

Vergeet niet uw vastgoed aan te geven via uw belastingsbrief

Wie een vastgoed bezit, moet dat jaarlijks aangeven in zijn belastingaangifte. U moet daarbij het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) in uw aangifte opgeven.

Aangifte eigen woning

Op uw eerste woning (waar u woont) moet u in België geen extra belasting betalen. Dan betaalt u enkel de onroerende voorheffing en lokale belastingen. Dit is een belangrijk verschil met tweede verblijven, waarop de overheid wel nog heffingen vordert. 

Tweede verblijf

In geval van een tweede verblijf (of meerdere) verschillen de regels. De heffing hangt dan af van het feit of uw de woning verhuurt of niet.

→ Als u het tweede verblijf verhuurt

zijn er twee mogelijkheden:

  1. U verhuurt aan particulieren
    Wanneer u de woning ongemeubeld verhuurt, betaalt u belastingen op het KI verhoogd met 40 procent. Wanneer u de woning gemeubeld verhuurt, beschouwt de fiscus 40 procent van het KI als roerend, namelijk door het meubilair. Nadat u een kostenforfait van 50 procent heet afgetrokken, betaalt u op het resterende bedrag 15 procent belastingen. De rest van het KI, verhoogd met 40 procent, valt net als bij een ongemeubeld tweede verblijf onder uw hoogste aanslagvoet. Opnieuw kunt u de interesten van een woninglening in mindering brengen.

  2. U verhuurt aan zelfstandigen of bedrijven
    Wanneer u uw tweede verblijf verhuurt voor beroepsdoeleinden, betaalt u belastingen op het netto onroerend inkomen. Dat is de huur verminderd met een forfaitaire kostenaftrek. Die bedraagt 40 procent van de huurinkomsten, met een maximum van twee derde van het KI. Opnieuw kunt u de interesten van een woninglening in mindering brengen.

→ Als u het tweede verblijf niet verhuurt

betaalt u belastingen op het geïndexeerd KI verhoogd met 40 procent. 

Dus: wie zijn tweede verblijf aan particulieren verhuurt, betaalt geen belastingen op de werkelijke huurinkomsten. Het is met andere woorden interessanter om uw tweede verblijf te verhuren aan iemand die er wil wonen dan aan iemand die in uw tweede verblijf gaat werken.

De interesten op leningen aangegaan om een tweede verblijf te kopen of renoveren kunt u wel aftrekken. Wat overblijft, valt onder uw hoogste aanslagvoet.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed