Jaarlijkse kosten

Hoe laat ik mijn vastgoed renderen?

Niet alleen op de aankoop van vastgoed moet u belastingen betalen. Eens u de woning of het appartement in het bezit hebt, moet u nog steeds jaarlijks een bedrag afdragen aan de Belgische overheid. 

De tarieven en het bedrag dat u moet neertellen, hangt af van de plaats van de woning, het bezit van andere woningen, etc. Een overzicht:

Onroerende voorheffing of grondlasten

Elk jaar vordert de overheid de onroerende voorheffing, in de volksmond ook wel 'grondlasten' genoemd. De onroerende voorheffing is berekend op het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI), een geschatte nettohuuropbrengst. U kan trouwens zelf uw onroerende voorheffing berekenen.

Gelukking zijn er mogelijkheden om minder of zelfs géén grondlasten te betalen. Wij hebben die allemaal voor u opgesomd. Bijvoorbeeld als u een kleine woning heeft, moet u minder grondlasten betalen.

Meer informatie vindt u in het linkermenu onder de categorie Onroerende voorheffing (grondlasten).

 

Lokale belastingen

Afhankelijk van de stad of de gemeente waar uw woning of tweede verblijf staat, moet u ook lokale belastingen betalen. Welke dat precies zijn en hoe hoog de aanslagvoet is, staat in het gemeentelijk reglement.

Vaak voorkomende taksen voor tweede verblijven zijn een

  • leegstandsheffing (voor panden die minstens twaalf maanden leegstaan)
  • forfaitaire milieubelasting
  • forfaitaire huisvuilbelasting

 

Op de persoonlijke belastingsbrief

Wie vastgoed bezit, moet dat jaarlijks aangeven in zijn belastingaangifte. U moet daarbij het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) in uw aangifte opgeven.

Op uw eerste woning (waar u woont) moet u in België geen belasting betalen. Dan betaalt u enkel de onroerende voorheffing en lokale belastingen. 

Dit is een belangrijk verschil met tweede verblijven, waarop de overheid wel nog heffingen vordert. Het tarief van de heffing hangt dan af van het feit of uw de woning verhuurt of niet.

Meer informatie vindt u in het linkermenu onder Jaarlijkse aangifte via belastingsbrief of onder de link.

 

Tweedeverblijfstaks

Op tweede verblijven moet u ook een tweedeverblijfstaks betalen. Aan de kust kan de taks hoog oplopen, met bedragen tussen de 400 en 1.000 euro per jaar. Daartegenover staat dat sommige gemeenten belastingsvrijstellingen voorzien, bijvoorbeeld voor tweede verblijven die ter beschikking gesteld zijn van studenten.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed