Afschrijven

Wat is 'vastgoed afschrijven'?

Afschrijvingen: ze zijn handig voor investeerders, goed voor de portemonnee en komen elk jaar terug. Maar wat zijn afschrijvingen nu precies? En hoe kan u uw afschrijvingen berekenen voor uw woning?

Afschrijven van een investering

U kan als vastgoedkoper of ondernemer niet zomaar uw gemaakte kosten bij de aankoop van vastgoed aftrekken van uw belastingen. Het is immers geen kost, maar een investering die enkele jaren meegaat.

U mag daarom wel elk jaar een deel van je kosten aftrekken van uw belastingen. Dat noemen we afschrijven.

Vastgoed via de personenbelasting afschrijven is enkel mogelijk als u het gebouw gebruikt voor uw beroep. In principe kan een vennootschap altijd alles afschrijven, maar je mag de regels van vastgoed in een vennootschap niet vergeten. 

U kan trouwens meer bedrijfsmiddelen dan alleen vastgoed afschrijven. Bijvoorbeeld ook auto's of industriële machines.

 

Hoeveel kan ik jaarlijks afschrijven?

Het bedrag dat u elk jaar mag aftrekken is afhankelijk van de vermoedelijke gebruiksduur van het gebouw. De fiscus beschouwt volgende termijnen en afschrijvingspercentages voor vastgoed als redelijk:

  • Kantoor en gebouwen: 33 jaar aan 3%
  • Industriële gebouwen: 20 jaar aan 5%

Bij een investering in vastgoed of appartementen wordt er doorgaans gerekend met een afschrijvingspercentage van 3%. De levensduur van de woning of het appartement wordt dan gerekend op 33 jaar. Na 33 jaar aftrekken met een percentage van 3% is de investering volledig afgeschreven.

 

Verschillende afschrijvingsmethodes

Er bestaan meerdere manieren om af te schrijven, maar twee methodes zijn het meest gebruikt: lineair afschrijven en degressief afschrijven.

 

Lineair afschrijven

Lineair afschrijven is de eenvoudigste manier. Dan wordt elk jaar hetzelfde afschrijvingspercentage afgetrokken.

Voorbeeld

U hebt een appartement in uw vennootschap gekocht voor 200.000 euro. Gebouwen worden doorgaans afgeschreven op 33 jaar, wat een afschrijvingspercentage van 3% betekent. U mag dus jaarlijks (200.000 x 3% =) 4000 EUR aftrekken van de belastbare winst die u gemaakt hebt. Met de bodemwaarde en verlengde boekjaren werd nu even geen rekening gehouden.

 

Degressief afschrijven 

Degressief afschrijen komt minder voor, maar kan wel heel interessant zijn. Aangezien u dan versneld afschrijft, kan u de eerste jaren meer kosten inbrengen dan mogelijk is bij lineair afschrijven. Het afschrijvingspercentage is in het begin dubbel zo groot als bij lineaire afschrijvingen.

Omdat het percentage wordt toegepast op de nettoboekwaarde (= de aanschaffingswaarde – afschrijvingen van de vorige jaren) van het gebouw, neemt het bedrag van de afschrijving dan elk jaar af. 

Goed om te weten: u kiest zelf welke methode u gebruikt, maar in principe mag u niet degressief afschrijven wanneer het gebouw gebruikt of gehuurd wordt door iemand anders dan de vennootschap.

Weetje

Als u degressief afschrijft, kan u ook overschakelen naar de lineaire methode wanneer het jaarlijkse bedrag kleiner wordt dan bij lineaire afschrijving. En we hebben nog meer handige tips om te investeren via een vennootschap

 

Samengevat

  • Afschrijvingen zijn jaarlijkse compensaties die investeerders krijgen via belastingvermindering  voor de slijtage van onder meer vastgoed
  • Het bedrag van de afschrijving is afhankelijk van de investering en de gebruiksduur ervan.
  • De meest gebruikte methodes van afschrijving zijn lineair en degressief afschrijven.

 

Neem contact op met ons via de contact link als u nog vragen hebt. Op de vraag Wanneer kan ik mijn kosten via afschrijvingen inbrengen? vind je al een antwoord onder de oranje link.

Vind de juiste vastgoed investering:

Waar bent u naar op zoek?

DeVastgoedgids.be Een heldere kijk op beleggen en vastgoed